Platforma zakupowa Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.

Platforma zakupowa Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


REGULAMINY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. z o. o. z dnia 23 Kwietnia 2021r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI PRZETARGOWEJ z dnia 23 Kwietnia 2021r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. z o.o., KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000,00 zł NETTO z dnia 30 Września 2022r.

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU

Ogłoszenia 2024r
Ogłoszenia 2023r
Ogłoszenia 2022r
Ogłoszenia 2021r
Ogłoszenia 2020r
Ogłoszenia 2019r
Ogłoszenia 2018r