Platforma zakupowa Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.

Platforma zakupowa Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


REGULAMINY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro z dnia 18 września 2017r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. z dnia 18 września 2017r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU

Ogłoszenia 2021r
Ogłoszenia 2020r
Ogłoszenia 2019r
Ogłoszenia 2018r