„Wykonanie badań laboratoryjnych gruntów pod stosowanie osadów ściekowych” – ZP/3/WO/2023

„Konserwacja urządzeń dźwignicowych i wózków jezdniowych” – ZP/2/WT/2023

„Wykonanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji (pozwoleń) wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych” – ZP/1WGD/2023