Justyna Porada – Kierownik JRP

tel. 48 38 31 541; e-mail: justyna.porada@woda.radom.pl

Dawid Zwierzyk – Zastępca kierownika JRP

Kierownik Sekcji Administracyjno-Prawnej

tel. 48 38 31 588; e-mail: dawid.zwierzyk@woda.radom.pl

Karolina Nowak – Kierownik Sekcji Technicznej

tel. 48 38 31 577; e-mail: karolina.nowak@woda.radom.pl

Paulina Wilkowska – Kierownik Sekcji Finansowej

tel. 48 38 31 599; e-mail: paulina.wilkowska@woda.radom.pl

Aneta Bors – Inspektor ds. technicznych Projektu,

tel. 48 38 31 520; e-mail: aneta.bors@woda.radom.pl

Konrad Lewandowski – Inspektor ds. finansowych Projektu

tel. 48 38 31 513; e-mail: konrad.lewandowski@woda.radom.pl

Małgorzata Pacyna – Inspektor ds. finansowych Projektu

tel. 48 38 31 572; e-mail: malgorzata.pacyna@woda.radom.pl

Artur Piskorz – Referent ds. administracyjnych Projektu

tel. 48 38 31 588; e-mail: artur.piskorz@woda.radom.pl

Natalia Gawlik – Radca Prawny JRP

tel. 48 38 31 572

Ewa Doroszyńska – Inspektor ds. finansowych Projektu

tel. 48 38 31 599; e-mail: ewa.doroszynska@woda.radom.pl

Anna Sobieraj – Inspektor ds. technicznych Projektu

tel. 48 38 31 577; e-mail: anna.sobieraj@woda.radom.pl

Łukasz Walkowski – Inspektor ds. technicznych Projektu

tel. 48 38 31 520; e-mail: lukasz.walkowski@woda.radom.pl

Joanna Prus – Inspektor ds. technicznych

tel. 48 38 31 520; e-mail: joanna.prus@woda.radom.pl

Krzysztof Fordon – Starszy referent ds. technicznych Projektu

tel. 48 38 31 520; e-mail: krzysztof.fordon@woda.radom.pl

Laura Mika – Raferent ds. finansowych Projektu

tel. 48 38 31 520; e-mail: laura.mika@woda.radom.pl

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
•    etyczny,
•    jawny,
•    przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów – https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

CO NALEŻY ZGŁASZAĆ:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).