dostarczanie    odprowadzanie


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

    • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 5.07 2018r. do 04.07.2021r.
Cennik_05_07_2018

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Nr 43 z dnia 2006 roku, pozycja 8211

Do pobrania: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków