TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

    • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 5.07 2018r. do 04.07.2021r.
Cennik_05_07_2018

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został przyjęty Uchwałą Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Radomiu i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 01.03.2019r., poz. 2767. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2019 roku.

Do pobrania: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków