TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 14.12 2023r. do 13.12.2026r.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 22.07 2021r.

Wysokość cen za wodę i ścieki oraz stawek opłaty abonamentowej obowiązująca od dnia 22.07.2021 roku

Decyzja WA.RZT.70.104.2021/5

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 5.07 2018r. do 04.07.2021r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U.2020.2028 ) art. 24 g dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejście w życie nowej taryfy. Wysokość cen za wodę i ścieki oraz stawek opłaty abonamentowej obowiązująca do dnia 21.07.2021 roku


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został przyjęty Uchwałą Nr LXVII/607/2021 Rady Miejskiej w Radomiu i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 08.12.2021r., poz. 11064. Regulamin obowiązuje od dnia 22.12.2021 roku.

Do pobrania: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków