Corocznie 22 marca obchodzony jest „ Światowy Dzień Wody ”. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 22 grudnia 1992 roku w Rio de Janeiro w celu uświadomienia, jak wielka rolę odgrywa woda i jak wielkim zagrożeniem może być spadek jej zasobów.

Jubileusz 90-lecia świętowały w piątek Wodociągi Miejskie w Radomiu. W Villi Cyganeria spotkała się załoga i zaproszeni goście. Gwiazdą wieczoru był zespół VOX.

Prezes Wodociągów Miejskich, Leszek Trzeciak przyjmuje gratulacje od prezydenta Radomia, Radoslawa Witkowskiego

 

O historii radomskich wodociągów ze sceny opowiedział prezes spółki, Leszek Trzeciak. W imieniu załogi przyjął gratulacje od obecnych na uroczystości przedstawicieli parlamentu, władz miasta, Rady Miasta i Sejmiku, Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej i wielu innych. Wodociągi Miejskie, jak i sam prezes Leszek Trzeciak zostali odznaczeni medalem "Pro Masovia". Prezes otrzymał od załogi podziękowania i gromkie brawa za 30 lat pracy w Wodociągach.

Radom

certyfikaty

jakosc wody

jakośc wody

laboratorium