Inwestycja na Glinicach zrealizowana

W związku z zakończeniem prac na ulicy Cymerysa-Kwiatkowskiego informujemy, że w środę 21.02.2024 r. ten odcinek zostanie otwarty dla ruchu kołowego, przywrócona zostanie także stała trasa autobusów linii 4. Inwestorem robót były Wodociągi Miejskie w Radomiu, wymieniona została cała sieć kanalizacji sanitarnej i burzowej.

Komunikat MZDiK.
http://mzdik.pl/?id=106&art=3175&cc=1