Woda jest wspaniałym bogactwem niezbędnym do życia, a jednocześnie dobrem trudnym i kosztownym do pozyskania, jak również do uzdatnienia w taki sposób, aby była bezpieczna dla zdrowia i jej jakość odpowiadała obowiązującym przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W Radomiu woda do picia jest pozyskiwana ze studni wierconych o głębokości dochodzącej do 300 m z pokładów kredowych, których wiek określa się średnio na ok. 100 mln lat (reklamowane wody oligoceńskie mają tylko ok. 30 mln lat).

Każda Stacja Uzdatniania Wody, a jest ich w sumie 9, korzysta ze studni, w których woda charakteryzuje się różnym stopniem zawartości związków, zwanych wskaźnikami fizyko-chemicznymi.

Wody podziemne, w przeciwieństwie do powierzchniowych, charakteryzują się dużą stabilnością parametrów, zwłaszcza te pobierane z dużych głębokości.

W celu usunięcia ponadnormatywnych ilości tych związków wodę poddaje się skomplikowanym procesom uzdatniania (napowietrzania, filtracji, dezynfekcji), tak, aby finalny produkt – woda w kranie odbiorcy – była bezpieczna dla zdrowia.

Aby zapewnić stałą kontrolę jakości wody jest ona pobierana i badana na Stacjach Uzdatniania Wody oraz w reprezentatywnych punktach sieci miejskiej w zakresie wybranych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.

Laboratorium – Radom Wodociągów Miejskich, posiadające certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, wykonuje rocznie ok. 700 badań wody w ramach wymaganej wspomnianymi przepisami kontroli wewnętrznej, monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody. Dodatkowo laboratorium prowadzi badania wody surowej pobieranej bezpośrednio ze studni oraz na każdym z etapów procesu uzdatniania w celu jego optymalizacji.

W tym miejscu można wspomnieć o fakcie, iż obowiązujące wymagania bakteriologiczne dotyczące wody do picia dostarczanej przez firmy wodociągowe są bardziej restrykcyjne niż te stawiane wodzie butelkowanej.

Woda w Radomiu jest wodą średnio-twardą, a dowiedziono, że generalnie woda twarda zawierająca większe ilości związków wapnia i magnezu jest zdrowsza dla organizmu człowieka od wody miękkiej, gdyż korzystnie wpływa na układ kostny i układ krążenia.

Nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi prowadzony jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Chcemy zapewnić, iż woda dostarczana naszym odbiorcom jest stale kontrolowana, spełnia obowiązujące wymagania i jest zdrowa.

 

Podstawowe parametry fizykochemiczne wody pompowanej do sieci miejskiej z naszych Stacji Uzdatniania Wody przedstawione są w tabeli sporządzanej i aktualizowanej na podstawie wyników badań realizowanych w Laboratorium Badawczym Wodociągów Miejskich w Radomiu – Dział Sekcji Wody. Aby ułatwić korzystanie z tej tabeli załączono przeliczniki różnych jednostek twardości wody.

Tabela jakości wody – parametry organoleptyczne fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne I kwartał 2024r.

Tabela jakości wody – parametry organoleptyczne fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne IV kwartał 2023r.

Tabela jakości wody – parametry organoleptyczne fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne III kwartał 2023r.

Tabela jakości wody – parametry organoleptyczne fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne II kwartał 2023r.

Tabela jakości wody – parametry organoleptyczne fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne I kwartał 2023r.

Tabela jakości wody – parametry organoleptyczne fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne II kwartał 2022 r

Tabela jakości wody – parametry organoleptyczne fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne III kwartał 2022 r.

Tabela jakości wody – parametry organoleptyczne fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne IV kwartał 2022 r.

Tabela przeliczeniowa różnych jednostek twardości wody

Zakresy twardości wody

Tabela jakości wody – skład mineralny 2024 r.