E-FAKTURA:
  • Regulamin wystawiania faktur i rozliczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień i informacji w formie elektronicznej
  • Oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień i informacji w formie elektronicznej