Drukuj

stacja pomp 01 m

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

Numery telefonów:
Centrala: +48 48 383 15 00
Sekretariat: +48 48 383 16 02
Biuro Obsługi Klienta:  +48 48 383 15 98
Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne:  994
Fax: +48 48 383 16 01
e-mail: woda@woda.radom.pl
www.woda.radom.pl

Nr KRS 0000033438
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 796-010-15-60
Regon: 670110416
Konto: Bank PeKaO S.A. Nr konta: 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723