Drukuj

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. składa się z trzech członków:

Tomasz Karbowiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bożenna Pacholczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Milena Palcewicz – Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd

Zarząd Spółki składa się z trzech osób:

mgr inż. Leszek Trzeciak – Prezes Zarządu

mgr inż. Paweł Olszewski – Wiceprezes Zarządu

mgr Jakub Kolecki – Wiceprezes Zarządu