Drukuj

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. składa się z czterech członków:

Elwira Skoczek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Beata Glamowska – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Marek Proniewski – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Bukowski – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Zarząd Spółki składa się z dwóch osób:

mgr inż. Leszek Trzeciak – Prezes Zarządu

mgr Jakub Kolecki – Wiceprezes Zarządu