Drukuj

Firma Wodociągi Miejskie w Radomiu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedzibą Spółki jest miasto Radom.

Założycielem Spółki i jedynym Wspólnikiem jest Gmina Radom.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

Akt założycielski Spółki z o.o.