Zgłoszenia awarii ulicznych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozlewisk na jezdniach przyjmowane są całą dobę pod numerem Pogotowia Wodociągowego i Kanalizacyjnego tel. 994

Informacje o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ograniczeniach w dostawie wody

Informujemy, że w związku z koniecznością wykonywania prac modernizacyjnych na kanalizacji w ul. 25-go Czerwca (od ronda Mikołajczyka do skrzyżowania ulic 25-go Czerwca/Waryńskiego) nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 30.06.2020r. w. godz. 8:00 – 13:00. Za niedogodności przepraszamy.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Sławno” zlokalizowanej  w Radomiu przy ul. Wapiennej 43, w niżej wymienionym terminie:

– od 01.07.2020r. (środa) od godziny 07:00 do godziny 07:00 dnia 02.07.2020r. (czwartek)

w rejonie zasilania w wodę tego ujęcia może wystąpić obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej oraz okresowe braki w dostawie wody.

Przepraszamy za wyżej wymienione ewentualne zakłócenia.

W związku z opadami atmosferycznymi, które są przepowiadane na nadchodzący weekend informujemy, że przerwa w dostawie wody w związku z koniecznością wykonywania prac modernizacyjnych na kanalizacji w ul. 25-go Czerwca (od ronda Mikołajczyka do skrzyżowania ulic 25-go Czerwca/Waryńskiego) nastąpi, nie jak pierwotnie zakładaliśmy w piątek 26.06.2020r., a dopiero w poniedziałek 29.06.2020r. w. godz. 8:00 – 13:00. Za niedogodności przepraszamy.

Zawiadamiamy, że w związku z koniecznością wykonywania prac modernizacyjnych na kanalizacji w ul. 25 Czerwca w dniu 26.06.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8:00 – 13.00 na odcinku od ronda Mikołajczyka do skrzyżowania ulic 25-go Czerwca i Waryńskiego. Za niedogodności przepraszamy.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Sławno” zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Wapiennej 43, w niżej wymienionym terminie:

– od 24.06.2020r. (środa) od godziny 07:00 do godziny 07:00 dnia 25.06.2020r. (czwartek)

w rejonie zasilania w wodę tego ujęcia może wystąpić obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej oraz okresowe braki w dostawie wody.

Przepraszamy za wyżej wymienione ewentualne zakłócenia.

Zawiadamiamy, że w związku z koniecznością wykonywania prac modernizacyjnych na kanalizacji w ul. 25 Czerwca w dniu 22.06.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 10:00 – 16:00 na odcinku od ronda Mikołajczyka do skrzyżowania ulic 25-go Czerwca i Waryńskiego. Za niedogodności przepraszamy.

Zawiadamiamy, że w związku z koniecznością wykonywania prac modernizacyjnych na kanalizacji w ul. 25 Czerwca, w dniu 17.06.2020r. może nastąpić przerwa w dostawie wody w godz. 8:00 – 12:30. Wyłączenie dotyczy odcinka od ronda Mikołajczyka do ul. Waryńskiego. Za ewentualne utrudnienia i przerwy w dostawie wody przepraszamy.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na hydroforni zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. Sycyńskiej 6A w niżej wymienionym terminie:

– w nocy z 17 na 18.06.2020r. w godz. 23:00 ÷ 5:00

w rejonie zasilania w wodę w/w hydroforni może wystąpić obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej oraz okresowe braki w dostawie wody.

Przepraszamy za wyżej wymienione ewentualne zakłócenia.

„Spółka Wodociągi Miejskie informuje, że w związku z rozpoczętymi robotami budowlano – montażowymi w ul. 25 Czerwca  mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody. W pierwszym etapie prowadzonych robót czasowe wyłączenia mogą mieć miejsce na odcinkach: od ronda Mikołajczyka do ul. Waryńskiego oraz w ul. Prażmowskiego od ronda Mikołajczyka do wiaduktu na ul. Słowackiego. Prace budowlano – montażowe w tym rejonie planowane są od 22.05.2020 r. do 22.06.2020 r. Szczegółowych informacji nt. planowanych wyłączeń wody będziemy udzielać na bieżąco po otrzymaniu zgłoszenia od Wykonawcy. Za ewentualne utrudnienia i przerwy w dostawie wody przepraszamy”.