Zgłoszenia awarii ulicznych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozlewisk na jezdniach przyjmowane są całą dobę pod numerem Pogotowia Wodociągowego i Kanalizacyjnego tel. 994

Informacje o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ograniczeniach w dostawie wody

W związku z prowadzoną modernizacją sieci w ul. 25 Czerwca zawiadamiamy o planowanym wyłączeniu wody na odcinku od Ronda Mikołajczyka do ul. Waryńskiego w dniu 01.06.2020r od godz. 10.00. Wyłączenie jest konieczne w celu usunięcia kolizji pomiędzy modernizowaną siecią deszczową a istniejącą siecią wodociągową. Za niedogodności przepraszamy

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Sławno” zlokalizowanej   w Radomiu, przy ul. Wapiennej 43 w niżej wymienionym terminie:

– 01.06.2020r. (poniedziałek) w godz. 08:00 ÷ 16:00

w rejonie zasilania w wodę tego ujęcia może wystąpić obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej oraz okresowe braki w dostawie wody.

Przepraszamy za wyżej wymienione ewentualne zakłócenia.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na hydroforni zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. Kasandry 5A w niżej wymienionym terminie:

– w nocy z 03 na 04.06.2020r. w godz. 23:00 ÷ 5:00

w rejonie zasilania w wodę w/w hydroforni może wystąpić obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej oraz okresowe braki w dostawie wody.

Przepraszamy za wyżej wymienione ewentualne zakłócenia.

„Spółka Wodociągi Miejskie informuje, że w związku z rozpoczętymi robotami budowlano – montażowymi w ul. 25 Czerwca  mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody. W pierwszym etapie prowadzonych robót czasowe wyłączenia mogą mieć miejsce na odcinkach: od ronda Mikołajczyka do ul. Waryńskiego oraz w ul. Prażmowskiego od ronda Mikołajczyka do wiaduktu na ul. Słowackiego. Prace budowlano – montażowe w tym rejonie planowane są od 22.05.2020 r. do 22.06.2020 r. Szczegółowych informacji nt. planowanych wyłączeń wody będziemy udzielać na bieżąco po otrzymaniu zgłoszenia od Wykonawcy. Za ewentualne utrudnienia i przerwy w dostawie wody przepraszamy”.