Zgłoszenia awarii ulicznych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozlewisk na jezdniach przyjmowane są całą dobę pod numerem Pogotowia Wodociągowego i Kanalizacyjnego tel. 994


Informacje o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ograniczeniach w dostawie wody

    Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Malczew” zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. Wiertniczej 30 w niżej wymienionym terminie:

    – w nocy z 23 na 24.01.2020r. w godz. 23:00 ÷ 02:00

    w rejonie zasilania w wodę tego ujęcia może wystąpić obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej oraz okresowe braki w dostawie wody.

    Przepraszamy za wyżej wymienione ewentualne zakłócenia.