ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

tel. 48  383 15 00

tel. 48  383 15 98

godziny obsługi telefonicznej: 7:00 – 15:00

W dniu 24.12.2020 roku (wigilia) Wodociągi Miejskie
w Radomiu Sp. z o.o. będą nieczynne.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2020 Prezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. o.o. z dnia 30.11.2020 w dniu 24 grudnia 2020 r. (wigilia) Spółka będzie nieczynna (w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.). Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. informują,
że od dnia 11 maja 2020 (poniedziałek) otwarte będzie Biuro Obsługi Klienta w godzinach od 7:00 do 15:00.
Obsługa będzie się odbywała zgodnie z przyjętą instrukcją obowiązującą w czasie epidemii koronawirusa.
Dostęp klientów do Biura Obsługi Klienta będzie odbywać się pod nadzorem ochrony, która wprowadza i wyprowadza osobę na zewnątrz.

Obowiązkowo każdy wchodzący będzie musiał :
– posiadać maseczkę w celu ochrony nosa i ust,
– założyć rękawiczki lub skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk

KASA NIECZYNNA !

W związku z zaistniałą sytuacją prowadzona jest w dalszym ciągu obsługa telefoniczna i mailowa do odwołania

Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksowym załatwianiem wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z klientem:

 • pomagamy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, bądź wprowadzaniem zmian do umowy, dotyczących użytkownika lub właściciela posesji,
 • przyjmowaniem od klientów stanów wodomierzy, obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
  • faktur
  • rozliczeń za wodę i ścieki
  • zakłóceń w dostawach wody/odbioru ścieków,
 • przyjmowaniem i sprawdzaniem kompletności dokumentacji przedkładanej przez inwestora, a dotyczącej podłączeń wod-kan. do budynków indywidualnych,
 • wydawaniem warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem do uzgodnienia dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych,
 • udzielaniem informacji, porad w zakresie naszych kompetencji na inne nurtujące klienta pytania,
 • przyjmowaniem od klientów wszelkiej korespondencji składanej osobiście w siedzibie Spółki oraz przyjmowaniem skarg i wniosków, i przekazywaniem ich do dalszego załatwienia do Sekretariatu Spółki.

Ustala się 14 – dniowy termin załatwiania spraw przyjętych do Biura Obsługi Klienta.

Najczęstsze pytania…