Zapraszamy od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 7.00 – 15.00


Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej strony internetowej.

https://ebok.woda.radom.pl

https://www.woda.radom.pl,
mail: woda@woda.radom.pl

tel. 48  383 15 00 – centrala

 • Dział Rozliczeń Odbiorców: 48 38 31 (532-535),  48 38 31 575, 538, 539
 • Dział Techniczny: 48 38 31 596, 521, 522, 523
 • Dział Sieci Wodociągowej 48 38 31 563
 • Dział Sieci Kanalizacji 48 38 31 574, 622, 613, 625
 • Laboratorium Badawcze 48 38 31 548
 • Dział Odbiorów Przyłączy i Sieci 48 38 67 641, 48 38 31 580

godziny obsługi telefonicznej: 7:00 – 15:00

Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksowym załatwianiem wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z klientem:

 • pomagamy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, bądź wprowadzaniem zmian do umowy, dotyczących użytkownika lub właściciela posesji,
 • przyjmowaniem od klientów stanów wodomierzy, obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
  • faktur
  • rozliczeń za wodę i ścieki
  • zakłóceń w dostawach wody/odbioru ścieków,
 • przyjmowaniem i sprawdzaniem kompletności dokumentacji przedkładanej przez inwestora, a dotyczącej podłączeń wod-kan. do budynków indywidualnych,
 • wydawaniem warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem do uzgodnienia dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizcyjnych,
 • udzielaniem informacji, porad w zakresie naszych kompetencji na inne nurtujące klienta pytania,
 • przyjmowaniem od klientów wszelkiej korespondencji składanej osobiście w siedzibie Spółki oraz przyjmowaniem skarg i wniosków, i przekazywaniem ich do dalszego załatwienia do Sekretariatu Spółki.

Ustala się 14 – dniowy termin załatwiania spraw przyjętych do Biura Obsługi Klienta.

Najczęstsze pytania…