ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

tel. 48  383 15 00

tel. 48  383 15 98

godziny obsługi telefonicznej: 7:00 – 15:00

W związku ze wzrostem przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce , w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, jak i samych pracowników od 16.03.2020 roku do odwołania Biuro Obsługi Klienta będzie NIECZYNNE do odwołania.

Kasa jest nieczynna do odwołania

W związku z zaistniałą sytuacją prowadzona jest tylko obsługa telefoniczna i mailowa do odwołania

Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksowym załatwianiem wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z klientem:

 • pomagamy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, bądź wprowadzaniem zmian do umowy, dotyczących użytkownika lub właściciela posesji,
 • przyjmowaniem od klientów stanów wodomierzy, obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
  • faktur
  • rozliczeń za wodę i ścieki
  • zakłóceń w dostawach wody/odbioru ścieków,
 • przyjmowaniem i sprawdzaniem kompletności dokumentacji przedkładanej przez inwestora, a dotyczącej podłączeń wod-kan. do budynków indywidualnych,
 • wydawaniem warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem do uzgodnienia dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych,
 • udzielaniem informacji, porad w zakresie naszych kompetencji na inne nurtujące klienta pytania,
 • przyjmowaniem od klientów wszelkiej korespondencji składanej osobiście w siedzibie Spółki oraz przyjmowaniem skarg i wniosków, i przekazywaniem ich do dalszego załatwienia do Sekretariatu Spółki.

Ustala się 14 – dniowy termin załatwiania spraw przyjętych do Biura Obsługi Klienta.

Najczęstsze pytania…