Proszę podać stan:

    UWAGA!!! Wodomierz ogrodowy, który utracił 5 letnią legalizacje. Nie będzie rozliczany.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych są Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp.z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. Filtrowa 4, 26–600 Radom, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033438, NIP: 796-010-15-60, numer telefonu: 48 383 15 00, adres e-mail woda@woda.radom.pl