Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują o możliwości otrzymywania faktur, oraz duplikatów i korekt faktur w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy. 

E-faktura to elektroniczny dokument mający taką samą wartość prawną jak tradycyjna faktura papierowa. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu oraz program  do odczytywania plików PDF (np. aplikacja Acrobat Reader) i można ją odczytać z dowolnego miejsca na świecie.

Dodatkowe korzyści z otrzymania e-faktury to:

  • oszczędność czasu,
  • unikanie opóźnień w otrzymywaniu korespondencji,
  • wygoda przechowywania,
  • lepiej zaplanowane wydatki,
  • dbanie o środowisko naturalne.

E-faktura jest EKO!

Żeby otrzymać e-fakturę  wystarczy wypełnić i podpisać „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na  wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur, korekt faktur, duplikatów faktur , wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w związku z realizacją umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej ” dostępne na stronie www.woda.radom.pl   i przesłać na adres e-mail: sprzedazwm@woda.radom.pl lub listownie na adres: Wodociągi Miejskie w Radomiu, ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom z dopiskiem na kopercie „elektroniczna faktura”.         

E-FAKTURA: