Sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, należących do Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. o nr ewid. 271/2 i 282/4 (ark. 3, obr. 0035 Wielogóra) położonych przy ul. Władysława Orkana w miejscowości Wielogóra, gmina Jedlińsk – II przetarg

Sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, należących do Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., o nr ewid. 271/2 i 282/4 (ark. 3, obr. 0035 Wielogóra) położonych przy ul. Władysława Orkana w miejscowości Wielogóra, gmina Jedlińsk.