„Dostawa wału napędzającego do kraty Andritz” – DZ/123/2020

Kontrakt nr 34 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w dzielnicy Wacyn, Zamłynie, Kierzków” – etap I -DZ/124/2020

Dostawa olejów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków – nr sprawy: DZ/121/2020

Kontrakt nr 31 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chłodnej i Polnej oraz w ul. Grottgera, Okulickiego i Zgodnej” – DZ/120/2020

„Dostawa i wymiana części Wirówki Flottweg Dekanter C5E-4/454 oraz przegląd zgodny z DTR” – DZ/122/2020

„Przebudowa podestów na zalewie Borki w Radomiu” DZ/119/2020

„Dostawa obuwia męskiego” – DZ/113/2020

„Serwis urządzeń firmy HACH zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/112/2020

„Okresowa obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – pojazdy osobowe i ciężarowe o dmc do 3,5 tony” – DZ/117/2020

Kontrakt nr 64 pn.: „Wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi dla miasta Radomia” – DZ/115/2020

„Wykonywanie robót drogowych i instalacyjnych będących następstwem awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych na ternie miasta Radomia i gmin ościennych” – DZ/116/2020

„Dostawa uszczelnień mechanicznych do mieszadeł oraz do pomp” – nr sprawy: DZ/107/2020

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy dla Wodociągów Miejskich w Radomiu sp. z o.o.” – nr sprawy: DZ/91/2020

„Dostawa przyłączy domowych „nawiertek” oraz obudów teleskopowych”- DZ/109/2020

„Dostawa części do pomp śrubowych FLYGT C17BC11 RMA/G412” – DZ/106/2020

„Dostawa i wymiana części Wirówki Flottweg Dekanter C5E-4/454 oraz przegląd zgodny z DTR” – DZ/111/2020

„Dostawa akcesoriów i odczynników chemicznych” – nr sprawy: DZ/110/2020

„Usługa wykonania przeglądów okresowych agregatu kogeneracyjnego typ: HE-SEC-497/547-LG 497-B o nominalnej mocy elektrycznej 497 kW, znajdującego się w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – nr sprawy: DZ/114/2020

„Ochrona fizyczna i techniczna obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu, konserwacja systemu sygnalizacji włamania, napadu i telewizji dozorowej” – nr sprawy: DZ/105/2020

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odwodnionego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/108/2020

„POPRAWA JAKOŚCI WODY I BIORÓŻNORODNOŚCI, ZMINIMALIZOWANIE PRZEPŁYWÓW W POTOKU PÓŁNOCNYM” W RAMACH PROJEKTU LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” – DZ/103/2020

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” nr sprawy: DZ/102/2020

„Budowa i modernizacja sieci wod-kan w rejonie ulic Królowej Jadwigi, Kędzierskiego, Warszawskiej, Klwateckiej, Błędowskiej i Sznajdra” – etap II – DZ/104/2020

„Dostawa części do pomp jelitowych ELRO XP 800” – DZ/100/2020

„Dostawa łańcuchów do osadników systemu Finnchain ” – DZ/95/2020

„Dostawa elementów filtracyjnych do prasy osadu BUCHER HPS 7507” – DZ/99/2020

„Dostawa samochodów typu VAN o dmc do 3,5 tony” – DZ/101/2020

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym” – DZ/93/2020

„DOSTAWA CZĘSCI ZAMIENNYCH DO POMP SEEPEX” – DZ/90/2020

„Czyszczenie wozem asenizacyjnym separatorów i osadników znajdujących się na terenie miasta Radomia” – DZ/92/2020

„Dostawa koparko-ładowarki” – DZ/98/2020

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej w Radomiu” – DZ/96/2020

„Dostawa rękawic ochronnych” – DZ/97/2020

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach i rejonach miasta Radomia (IV) – DZ/94/2020

„Dostawa elementów kanalizacyjnych PVC” – DZ/88/2020

„Dostawa samochodu skrzyniowego brygadowego o d.m.c. do 3,5 tony” – DZ/89/2020

„Dostawa zaworów i głowic” – DZ/85/2020

„Dostawa wodomierzy statycznych DN15 i DN20” – DZ/86/2020

„Dostawa, instalacja oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem klasy ERP wraz z rozwiązaniem Business Intelligence w Wodociągach Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/87/2020

„Dostawa polimerów wspomagających odwadnianie osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/83/2020

„Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie 04 01 06 (wodorotlenek chromu) pochodzący z Oczyszczalni Ścieków Chromowych w Radomiu” – DZ/84/2020

„POPRAWA JAKOŚCI WODY I BIORÓŻNORODNOSCI, ZMINIMALIZOWANIE PRZEPŁYWÓW W POTOKU PÓŁNOCNYM” W RAMACH PROJEKTU LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” – DZ/65/2020

„Dostawa sprzętu komputerowego” – DZ/82/2020

Kontrakt nr 32 pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Długojów i Janiszpol oraz Sadków” – etap I – DZ/81/2020

Kontrakt nr 21 pn.: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i budowa sieci w dzielnicy Prędocinek” – DZ/80/2020

„Remont pomp Amacan” – DZ/79/2020

„OPRACOWANIE UJEDNOLICONEJ DOKUMENTACJI PORZĄDKUJĄCEJ DANE EWIDENCYJNE W PUBLICZNYCH REJESTRACH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA POSIADANEGO TRWAŁEGO MAJĄTKU WŁSNEGO WODOCIĄGÓW MIEJSKICH W RADOMIU SP. Z O.O.” DZ/78/2020

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w REJONIE ULIC SZWARLIKOWSKIEJ I ESTERKI (zadanie 1) oraz BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WOŚNICKIEJ-BOCZNEJ (zadanie 2) W RADOMIU” – DZ/77/2020

„Zakup i dostawa materiałów automatyki” – DZ/76/2020

„Serwis urządzeń firmy HACH zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu”- DZ/71/2020

„WYKONANIE WEJŚCIA DO POMIESZCZENIA BUFETU WRAZ Z ZADASZENIEM W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM (BIUROWYM) NA TERENIE BAZY WODOCIĄGÓW MIEJSKICH W RADOMIU PRZY UL.FILTROWEJ 4” – DZ/75/2020

„Dostawa sprzętu komputerowego” – DZ/74/2020

„Dostawa części zamiennych do sita Ro2 2000/5 nr 287748-290311, 2008r” – DZ/70/2020

„REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO NA TERENIE BAZY WODOCIĄGÓW MIEJSKICH W RADOMIU PRZY UL.FILTROWEJ 4” – DZ/72/2020r

Kontrakt nr 33 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Rajec Poduchowny i Nowa Wola Gołębiowska” – etap I DZ/67/2020

„Kontrakt nr 31 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chłodnej i Polnej oraz w ul. Grottgera, Okulickiego i Zgodnej” DZ/66/2020

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach i rejonach miasta Radomia (III)” – DZ/73/2020

„Dostawa części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain” – DZ/69/2020

„Przegląd i czyszczenie sieci wodociągowej metodą hydrodynamiczną na terenie miasta Radomia w 2020r” – DZ/68/2020

„Dostawa środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania i dezynfekcji wody pitnej” – DZ/64/2020

„Dostawa łączników rurowo-kołnierzowych i rurowych” – DZ/58/2020

„Dostawa rękawic ochronnych” – DZ/63/2020

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/62/2020

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIU „ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA BORKI I STAWÓW KOLMATACYJNYCH DO ZMIAN KLIMATU” W RAMACH PROJEKTU LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA – DZ/55/2020

„Dostawa smarów” – DZ/59/2020

„Dostawa taśm filtracyjnych do pras taśmowych odwadniających komunalne osady ściekowe” – DZ/60/2020

„Dostawa spirali do przenośników ślimakowych” – DZ/61/2020

„Dostawa części zamiennych do mieszadła LJM typ RVPG S100” – DZ/57/2020

„Dostawa części do zgarniaczy łańcuchowych sytemu FINNCHAIN” – DZ/56/2020

„Dostawa samochodu ciężarowego typu VAN o dmc do 3,5 tony” – DZ/49/2020

Kontrakt nr 62 pn.: „Modernizacja obiektów i instalacji technologicznych na Ujęciach Wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/54/2020

„Dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej” – DZ/51/2020

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/52/2020

„Świadczenie usługi dostępu do sieci internetowej dla Wodociągów Miejskich w Radomiu” – DZ/53/2020

„Dostawa siarczanu żelazowego oraz chlorku żelazowego” – DZ/50/2020

„Dostawa zasuw klinowych” – DZ/48/2020

„Czyszczenie wozem asenizacyjnym wybranych urządzeń i obiektów Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/44/2020

„Dostawa elementów betonowych” – DZ/47/2020

„Dostawa części zamiennych do sita Ro2 2000/5 nr 287748-290311; 2008 r firmy Huber Technology” – DZ/45/2020

„Dostawa materiałów elektrycznych” – DZ/46/2020

Kontrakt nr 9 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Zbrowskiego wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w ul. Szklanej i Kolberga” – DZ/41/2020

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Idalińskiej (zadanie 1) oraz budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wodociągowej (zadanie 2) w Radomiu” – DZ/43/2020

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Warszawskiej, Rataja i Witosa w Radomiu” – DZ/42/2020

„Dostawa wapna hydratyzowanego” – DZ/40/2020

„Dostawa 7 ton podchlorynu sodu” – DZ/39/2020

„Świadczenie usług sprzętowo-transportowych (koparka, wywrotka, spychacz) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/38/2020

„Dostawa środków do utrzymania czystości” – DZ/37/2020

„Czyszczenie wozem asenizacyjnym wybranych urządzeń i obiektów Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/30/2020

Kontrakt nr 17 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Dzierzków i Glinice” – etap II – DZ/34/2020

Kontrakt nr 12 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicy Kośnej, Granicznej, Fabrycznej, Błotniej i Makowskiej oraz w pozostałych ulicach dzielnicy Glinice” – etap II – DZ/33/2020

„Dostawa kształtek żeliwnych ciśnieniowych” – DZ/36/2020

„Dostawa polimerów wspomagających zagęszczanie osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/35/2020

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów informatycznych” – DZ/32/2020

„Dostawa izolatorów przepływów zwrotnych typ BA” – DZ/28/2020

„Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów w roku 2020” – DZ/31/2020

„ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA BORKI I STAWÓW KOLMATACYJNYCH DO ZMIAN KLIMATU” W RAMACH PROJEKTU LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” – DZ/29/2020

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na badanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Warszawskiej, Rataja i Witosa w Radomiu” – DZ/26/2020

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla urządzeń firmy HACH zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków” – DZ/25/2020

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowacia w Radomiu” – DZ/24/2020

„Konserwacja urządzeń dźwignicowych i wózków jezdniowych ” – DZ/23/2020

„Dostawa części zamiennych do sita Ro2 2000/5 nr 287748-290311; 2008 r firmy Huber Technology” – DZ/22/2020

„Dostawa części do pomp jelitowych ELRO XP 800” – DZ/21/2020

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach i rejonach miasta Radomia – DZ/20/2020

„Rozbudowa i aktualizacja aplikacji eKartAnalyst – mapy cyfrowe GIS” – DZ/19/2020

„Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów” – DZ/18/2020

„Dostawa pomp” – DZ/16/20

„Remont pomp Amacan” – DZ/17/2020

„Dostawa samochodu ciężarowego typu VAN o dmc do 3,5 tony” – DZ/15/2020

„Dostawa włazów kanalizacyjnych” – DZ/14/2020

„RENATURYZACJA I ADAPTACJA RZEKI MLECZNEJ DO ZMIAN KLIMATU” W RAMACH PROJEKTU LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” – DZ/13/2020

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym.” – DZ/12/2020

„BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU HOSPICJIUM m. MAKOWIEC, GMINA SKARYSZEW” – DZ/11/2020

„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriami oraz modemów transmisji danych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Wodociągów Miejskich w Radomiu” – DZ/139/2019

Kontrakt nr 4 pn.: „Modernizacja sieci wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. 25 Czerwca i Sienkiewicza oraz w ul. Bydgoskiej, Waryńskiego i Prusa” – DZ/9/2020

Kontrakt nr 15 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Przelotnej, Górnej i Średniej” – DZ/2/2020

Kontrakt nr 62 pn.: „Modernizacja obiektów i instalacji technologicznych na Ujęciach Wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/1/2020

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym” – DZ/08/2020

„Dostawa nasuwek dwudzielnych” – DZ/06/2020

„Okresowa obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – pojazdy specjalne marki MAN o dmc powyżej 3,5 tony” – DZ/05/2020

„Dostawa polimeru w granulacie do odwadniania osadu przefermentowanego i nadmiernego na prasie taśmowej pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/04/2020

„Dostawa samochodu ciężarowego typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony” – DZ/03/2020

„Prowadzenie kompleksowej obsługi techniczno-administracyjnej dla projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej” – DZ/7/2020