„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriami oraz modemów transmisji danych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Wodociągów Miejskich w Radomiu” – DZ/139/2019

Kontrakt nr 4 pn.: „Modernizacja sieci wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. 25 Czerwca i Sienkiewicza oraz w ul. Bydgoskiej, Waryńskiego i Prusa” – DZ/9/2020

Kontrakt nr 15 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Przelotnej, Górnej i Średniej” – DZ/2/2020

Kontrakt nr 62 pn.: „Modernizacja obiektów i instalacji technologicznych na Ujęciach Wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/1/2020

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym” – DZ/08/2020

„Dostawa nasuwek dwudzielnych” – DZ/06/2020

„Okresowa obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – pojazdy specjalne marki MAN o dmc powyżej 3,5 tony” – DZ/05/2020

„Dostawa polimeru w granulacie do odwadniania osadu przefermentowanego i nadmiernego na prasie taśmowej pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/04/2020

„Dostawa samochodu ciężarowego typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony” – DZ/03/2020

„Prowadzenie kompleksowej obsługi techniczno-administracyjnej dla projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej” – DZ/7/2020