Kontrakt nr 17 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Dzierzków i Glinice” – etap II – DZ/34/2020

Kontrakt nr 12 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicy Kośnej, Granicznej, Fabrycznej, Błotniej i Makowskiej oraz w pozostałych ulicach dzielnicy Glinice” – etap II – DZ/33/2020

„Dostawa kształtek żeliwnych ciśnieniowych” – DZ/36/2020

„Dostawa polimerów wspomagających zagęszczanie osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/35/2020

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów informatycznych” – DZ/32/2020

„Dostawa izolatorów przepływów zwrotnych typ BA” – DZ/28/2020

„Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów w roku 2020” – DZ/31/2020

„ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA BORKI I STAWÓW KOLMATACYJNYCH DO ZMIAN KLIMATU” W RAMACH PROJEKTU LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” – DZ/29/2020

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na badanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Warszawskiej, Rataja i Witosa w Radomiu” – DZ/26/2020

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla urządzeń firmy HACH zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków” – DZ/25/2020

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowacia w Radomiu” – DZ/24/2020

„Konserwacja urządzeń dźwignicowych i wózków jezdniowych ” – DZ/23/2020

„Dostawa części zamiennych do sita Ro2 2000/5 nr 287748-290311; 2008 r firmy Huber Technology” – DZ/22/2020

„Dostawa części do pomp jelitowych ELRO XP 800” – DZ/21/2020

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach i rejonach miasta Radomia – DZ/20/2020

„Rozbudowa i aktualizacja aplikacji eKartAnalyst – mapy cyfrowe GIS” – DZ/19/2020

„Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów” – DZ/18/2020

„Dostawa pomp” – DZ/16/20

„Remont pomp Amacan” – DZ/17/2020

„Dostawa samochodu ciężarowego typu VAN o dmc do 3,5 tony” – DZ/15/2020

„Dostawa włazów kanalizacyjnych” – DZ/14/2020

„RENATURYZACJA I ADAPTACJA RZEKI MLECZNEJ DO ZMIAN KLIMATU” W RAMACH PROJEKTU LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” – DZ/13/2020

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym.” – DZ/12/2020

„BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU HOSPICJIUM m. MAKOWIEC, GMINA SKARYSZEW” – DZ/11/2020

„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriami oraz modemów transmisji danych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Wodociągów Miejskich w Radomiu” – DZ/139/2019

Kontrakt nr 4 pn.: „Modernizacja sieci wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. 25 Czerwca i Sienkiewicza oraz w ul. Bydgoskiej, Waryńskiego i Prusa” – DZ/9/2020

Kontrakt nr 15 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Przelotnej, Górnej i Średniej” – DZ/2/2020

Kontrakt nr 62 pn.: „Modernizacja obiektów i instalacji technologicznych na Ujęciach Wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/1/2020

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym” – DZ/08/2020

„Dostawa nasuwek dwudzielnych” – DZ/06/2020

„Okresowa obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – pojazdy specjalne marki MAN o dmc powyżej 3,5 tony” – DZ/05/2020

„Dostawa polimeru w granulacie do odwadniania osadu przefermentowanego i nadmiernego na prasie taśmowej pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/04/2020

„Dostawa samochodu ciężarowego typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony” – DZ/03/2020

„Prowadzenie kompleksowej obsługi techniczno-administracyjnej dla projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej” – DZ/7/2020