Kontrakt nr 4 pn.: „Modernizacja sieci wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. 25 Czerwca i Sienkiewicza oraz w ul. Bydgoskiej, Waryńskiego i Prusa” – DZ/9/2020

Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert