„Wymiana odcinków sieci wodociągowej metodą bez wykopową w rejonie ulic Wojska Polskiego i Ogrodniczej w Radomiu” – DZ/136/2018