„Dostawa śmigieł do mieszadła zatapialnego LJM.” – nr sprawy: DZ/118/2020