„Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej należącej do Wodociągów Miejskich w Radomiu przy ul. Wolanowskiej stanowiącej dz. nr ewid. 5/28 (ark. 181, obr. 0200).”

„Sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 5/16 (ark. 214, obr. 0290) przy ul. Energetyków w Radomiu”

„Sprzedaż koparki samochodowej”