„Sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 5/16 (ark. 214, obr. 0290) przy ul. Energetyków w Radomiu”

„Sprzedaż koparki samochodowej”