Ogłoszenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych na zebranie informacji do zamówienia na wdrożenie systemów: kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń wraz ewidencją wejścia-wyjścia oraz monitoringu video obiektów w Wodociągach Miejskich w Radomiu sp. z o.o