„Ogłoszenia o sprzedaży” nagłówek „Sprzedaż samochodu Fiat Doblo” – FT/1/01/2020

„Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej należącej do Wodociągów Miejskich w Radomiu przy ul. Wolanowskiej stanowiącej dz. nr ewid. 5/28 (ark. 181, obr. 0200) – III przetarg.”

„Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej należącej do Wodociągów Miejskich w Radomiu przy ul. Wolanowskiej stanowiącej dz. nr ewid. 5/28 (ark. 181, obr. 0200) – II przetarg.”