„ADAPTACJA TERENU DO STWORZENIA POLDERU ZALEWOWEGO NA RZECE CEREKWIANCE” W RAMACH PROJEKTU LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA DZ/137/2019

„Aktualizacja, uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia – etap III” – DZ/134/2019

„Wykonanie okresowego badania sprzętu ochronnego Bezpieczeństwa Życia i Ochrony Zdrowia” – DZ/138/2019

„Aktualizacja obszaru aglomeracji Radom wraz z analizą wpływu przedmiotowej aktualizacji na realizowany projekt FS „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap” – DZ/133/2019

„Okresowa obsługa techniczna oraz naprawy pojazdów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – pojazdy osobowe i ciężarowe o d.m.c. do 3,5 tony” – DZ/136/2019

„Dostawa hydrantów” – DZ/135/2019

„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriami oraz modemów transmisji danych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Wodociągów Miejskich w Radomiu” – DZ/127/2019

„Świadczenie usług mini koparką na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/132/2019

Kontrakt nr 26 pn.: „Budowa i modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zbrowskiego, Gołębiowskiej oraz w rejonie ulicy 11-Listopada” – etap I – DZ/130/2019

„Dostawa uszczelnień mechanicznych oraz części zamiennych do maceratorów i pompy Seepex” – DZ/131/19

„Okresowa obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – pojazdy ciężarowe i specjalne o dmc powyżej 3,5 tony” – DZ/129/2019

„Ubezpieczenie środków transportu w zakresie OC i NW” – DZ/117/2019

„Dostawa doszczelniaczy złączy kielichowych” – DZ/128/2019

„Świadczenie usług serwisowych (naprawa i dostawa części) sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych zainstalowanych w Wodociągach Miejskich w Radomiu” – DZ/125/2019

„Dostawa części do prasy ANDRITZ PPS 11 3000” – DZ/126/2019

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odwodnionego osadu ściekowego o kodzie 190805 pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/123/19

„Dostawa łączników do wodomierzy” – DZ/122/19

„Dostawa samochodu ciężarowego typu VAN o d.m.c. do 3,5 tony” – DZ/121/19

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Paryskiej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Sołtykowskiej w Radomiu” – DZ/120/2019

Kontrakt nr 42 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Listopadowej, Radiowej, Przytyckiej i Uniwersyteckiej – etap II” – DZ/119/2019

„Dostawa zaworów przeciwzalewowych zwrotnych” – DZ/112/2019

Kontrakt nr 21 pn.: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i budowa sieci w dzielnicy Prędocinek” – DZ/109/2019

„Dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych” – DZ/118/19

„Dostawa części zamiennych do kraty Andritz-Guard Nr 01-00481-AG” – DZ/115/2019

„Remont pomp Amacan” – DZ/116/2019

„Dostawa części do pomp jelitowych ELRO XP 800” – DZ/111/19

„Wymiana transformatora w budynku technicznym Ujęcia Wody „Lesiów”” – DZ/114/2019

„Zmiana sposobu zasilania studni 1,2 i 6 „Łączniki” Ujęcia Wody „Potkanów” – Rejon Zachód” – DZ/113/2019

„Dostawa przyłączy domowych „nawiertek” oraz obudów teleskopowych” – DZ/110/2019

„Świadczenie usług serwisowych (naprawa i dostawa części) sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych zainstalowanych w Wodociągach Miejskich w Radomiu” – DZ/107/2019

„Wybór biegłego rewidenta” – DZ/108/2019

„Dostawa części do pomp śrubowych” – DZ/105/19

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Sebastiana Bacha oraz w ul. Wolanowskiej bocznej w Radomiu” – DZ/106/2019

Okresowy przegląd techniczny pras Bucher HPS 7507 wraz z dostawą i montażem wymaganych oryginalnych części zamiennych – DZ/102/2019

Dostawa samochodu ciężarowego typu Van o dmc do 3,5 tony – DZ/95/2019

Usługa wykonania przeglądów okresowych agregatu kogeneracyjnego typ: HE-SEC-497/547-LG 497-B o nominalnej mocy elektrycznej 497 kW, znajdującego się w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu – DZ/103/2019

„Dostawa części zamiennych do mieszadeł LJM i maceratora Seepex” – DZ/98/19

„Dostawa membran do dyfuzorów” – DZ/104/2019

Zmiana sposobu zasilania studni 1,2 i 6 „Łączniki” Ujęcia Wody „Potkanów” – Rejon Zachód – DZ/101/2019

Dostawa rękawic ochronnych – DZ/100/2019

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach i rejonach miasta Radomia (III) – DZ/99/2019

Kontrakt nr 39 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kończyce, Wośniki, Borki, Jeżowa Wola i Krychnowice” – etap I – DZ/96/2019

„Dostawa wodomierzy” – DZ/97/2019

„Dostawa polimerów wspomagających odwadnianie osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/94/2019

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w wybranych rejonach miasta Radomia” – DZ/92/2019

„Aktualizacja rozwiązań projektowych dla Projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap” – DZ/91/2019

„Świadczenie usług mini koparką na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/93/2019

„Dostawa części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych osadnika wstępnego systemu Finnchain” – DZ/85/2019

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym” – DZ/90/2019

„Remont pomp Amacan” – DZ/89/2019

„Dostawa części do prasy Andritz PPS 11 3000” – DZ/84/2019

„Dostawa części zamiennych do mieszadeł LJM i maceratora Seepex” – DZ/86/19

„Dostawa odzieży roboczej” – DZ/88/2019

„Dostawa membran do dyfuzorów” – DZ/87/2019

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/74/2019

„Usługa czyszczenia wozem asenizacyjnym separatorów i osadników znajdujących się na terenie miasta Radomia” – DZ/83/2019

„Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie 040106 (wodorotlenek chromu) pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Chromowych w Radomiu” – DZ/82/2019

„Dostawa elementów kanalizacyjnych PVC” – DZ/81/19

„Dostawa paliw silnikowych” – DZ/80/2019

„Dostawa środków chemicznych stosowanych w procesie dezynfekcji wody pitnej” – DZ/79/19

Kontrakt nr 65 pn.: „Optymalizacja gospodarki osadowej wraz z modernizacją automatyki, sterowania pracą i zakupem niezbędnego wyposażenia na terenie oczyszczalni ścieków” – DZ/76/2019

„Dostawa części zamiennych do pomp SEEPEX” – DZ/78/2019

„Wykonanie robót remontowych (tynkarsko-malarskich) w obiektach na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu przy ul. Energetyków wg bieżących potrzeb wynikających z zaleceń służb sanitarnych i BHP oraz przeglądów okresowych” – DZ/77/2019

„Zapewnienie rocznej opieki serwisowej dla aplikacji eKartAnalyst – mapy cyfrowe GIS.” – DZ/73/2019

„Dostawa akcesoriów i odczynników chemicznych” – DZ/75/2019

Aktualizacja rozwiązań projektowych dla Projektu „ Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap” – DZ/72/2019

Kontrakt nr 40 pn.: „Budowa nowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia” – etap II – DZ/65/2019

„Dostawa elementów filtracyjnych do prasy osadu BUCHER HPS 7507” – DZ/71/19

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym” – DZ/70/2019

Kontrakt nr 37 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Kozia Góra, Halinów, Wośniki, Kierzków, Kończyce i Żakowice” – etap I – DZ/60/2019

„Dostawa paliw silnikowych” – DZ/68/2019

„Dostawa zaworów i głowic” – DZ/67/2019

„Remont otwartej kanalizacji deszczowej na długości 170,00 mb przy ul. Kieleckiej w Radomiu” – DZ/61/2019

„Dostawa środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania i dezynfekcji wody pitnej” – DZ/66/2019

„Wymiana transformatora w budynku technicznym Ujęcia Wody „Lesiów”” – DZ/69/2019

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach i rejonach miasta Radomia (II)” – DZ/62/2019

Kontrakt nr 23 pn.: „Modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów” – etap I – DZ/57/2019

„Dostawa pompy zanurzeniowej” – DZ/63/2019

„Dostawa części do prasy Andritz” – DZ/64/2019

„Dostawa części zamiennych do sita Ro2 2000/5 nr 287748-290311; 2008 oraz do separatora piasku RoSF 4/2 firmy Huber Technology” – DZ/58/2019

„Dostawa śmigła do mieszadła LJM typ RVPG S100” – DZ/59/2019

Kontrakt nr 39 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kończyce, Wośniki, Borki, Jeżowa Wola i Krychnowice” – etap I – DZ/37/2019

Kontrakt nr 29 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wod-kan w rejonie ulic Królowej Jadwigi, Kędzierskiego, Warszawskiej, Klwateckiej, Błędowskiej i Sznajdra” – etap I – DZ/51/2019

„Przegląd i czyszczenie sieci wodociągowej metodą hydrodynamiczną na terenie miasta Radomia w 2019r.”- DZ/55/2019

„Integracja Systemów firmy PT-I ZUBIX zainstalowanych w Wodociągach Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. w tym połączenie oraz uporządkowanie struktur istniejących baz danych” – DZ/56/2019

„Dostawa części do pomp śrubowych” – DZ/54/2019

„Dostawa nasuwek dwudzielnych do rur stalowych” – DZ/53/2019

„Dostawa akcesoriów i odczynników chemicznych” – DZ/52/2019

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Skrzydlatej w Radomiu” – DZ/50/2019

„Wymiana transformatora w budynku technicznym Ujęcia Wody „Lesiów”” – DZ/49/2019

„Dostawa taśm filtracyjnych do pras taśmowych odwadniających komunalne osady ściekowe” – DZ/48/2019

„Dostawa elementów betonowych” – DZ/47/2019

„Dostawa zaworów regulacyjnych” – DZ/45/2019

„Dostawa zasuw klinowych” – DZ/43/2019

„Dostawa części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain” – DZ/41/2019

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grochowej i Tybla w Radomiu” – DZ/42/2019

„Serwis urządzeń firmy HACH zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/39/2019

„Usługa czyszczenia wozem asenizacyjnym przepompowni ścieków oraz separatorów i osadników znajdujących się na terenie miasta Radomia” – DZ/46/2019

„Dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej” – DZ/44/2019

„Dostawa obuwia męskiego” – DZ/40/2019

„Świadczenie usług mini koparką na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/38/2019

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Kędzierskiego –bocznej w Radomiu” – DZ/36/2019

„Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów informatycznych oraz oprogramowania Microsoft Office” – DZ/35/2019

„Dostawa łączników rurowo-kołnierzowych i rurowych” – DZ/34/2019

Aktualizacja rozwiązań projektowych dla Projektu „ Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap” – DZ/33/2019

„Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów w roku 2019” – DZ/31/2019

„Dostawa środków do utrzymania czystości” – DZ/29/2019

„Naprawa dmuchawy HV TURBO KA10S-GL210” – DZ/32/2019

Kontrakt nr 40 pn.: „Budowa nowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia” – etap II – DZ/28/2019

„Usługa czyszczenia wozem asenizacyjnym przepompowni ścieków oraz separatorów i osadników znajdujących się na terenie miasta Radomia” – DZ/30/2019

„Dostawa smarów” – DZ/25/2019

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kopertującego składającego się z kopertownicy wraz z czytnikiem kodów OMR oraz oprogramowaniem do nadawania kodów” – DZ/27/2019

„Integracja Systemów firmy PT-I ZUBIX zainstalowanych w Wodociągach Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. w tym połączenie oraz uporządkowanie struktur istniejących baz danych” – DZ/24/2019

„Dostawa przekładni planetarnej do mieszadła LJM typ RVPG S100 oraz pokrywy czołowej przekładni do mieszadła LJM typ RVPG S100” – DZ/26/2019

„Świadczenie usług sprzętowo-transportowych (koparka, wywrotka, spychacz) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/22/19

Kontrakt nr 29 pn.: „Budowa i modernizacja sieci wod-kan w rejonie ulic Królowej Jadwigi, Kędzierskiego, Warszawskiej, Klwateckiej, Błędowskiej i Sznajdra” – etap I – DZ/18/2019

Kontrakt nr 23 pn.: „Modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów” – DZ/17/2019

„Dostawa wodorotlenku sodowego” – DZ/20/2019

„Dostawa części do prasy taśmowej Andritz” – DZ/21/2019

„Świadczenie usług żurawiem samochodowym” – DZ/14/2019

„Dostawa membran do dyfuzorów firmy Supratec GmbH” – DZ/19/2019

„Dostawa materiałów automatyki” – DZ/16/2019

„Dostawa kształtek żeliwnych ciśnieniowych” – DZ/13/2019

„Oczyszczenie stawów kolmatacyjnych i udrożnienie koryta rzeki Mlecznej od km 17+700 do 18+220” – DZ/15/2019

„Wymiana dwóch transformatorów w budynku technicznym Ujęcia Wody „Sławno” – DZ/10/2019

„Ochrona fizyczna i techniczna obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu, konserwacja systemu sygnalizacji włamania, napadu i telewizji dozorowej” – DZ/12/2019

„Dostawa rolek do sita Ro2 2000/5 nr 287748-290311, 2008r” – DZ/11/2019

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach i rejonach miasta Radomia (I)” – DZ/9/2019

„Integracja Systemów firmy PT-I ZUBIX zainstalowanych w Wodociągach Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. w tym połączenie oraz uporządkowanie struktur istniejących baz danych” – DZ/6/2019

„Dostawa części do pomp SEEPEX” – DZ/8/2019

„Okresowa obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – pojazdy o dmc do 3,5 tony. ” – DZ/05/2019

„Dostawa polimerów wspomagających zagęszczanie i odwadnianie osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/04/2019

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla urządzeń firmy HACH zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/3/2019

„Dostawa siarczanu żelazowego oraz chlorku żelazowego” – DZ/02/2019

„Dostawa części do pomp śrubowych FLYGT C17BC11RMA/G412” – DZ/01/2019