„Ochrona fizyczna i techniczna obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu, konserwacja systemu sygnalizacji włamania, napadu i telewizji dozorowej” – DZ/12/2019

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja dla wykonawców
Załączniki w wersji edytowalnej
Ogłoszenie po modyfikacji
Modyfikacja treści SIWZ
Ogłoszenie po modyfikacji
Modyfikacja treści SIWZ
Ogłoszenie po modyfikacji z dnia 07.03.2019r.
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2019r.
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści wzoru umowy z dnia 12.03.2019r.
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania przetargowego