Aktualizacja rozwiązań projektowych dla Projektu „ Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap” – DZ/33/2019

Ogłoszenie
IDW
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Załączniki edytowalne
Załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz szczegółowy
Załącznik nr 2 do OPZ – Kosztorys ofertowy
Ogłoszenie po modyfikacji z dnia 04.04.2019r.
IDW po modyfikacji z dnia 04.04.2019r.
Pytania, odpowiedzi z dnia 04.04.2019r. oraz modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania przetargowego