„Dostawa wodomierzy” – DZ/97/2019

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki edytowalne
Modyfikacja tresci SIWZ i ogłoszenia z dn. 28.08.2019r
Ogłoszenie po modyfikacji z dn. 28.08.2019r
SIWZ po modyfikacji z dn. 28.08.2019r
Zalączniki edytowalne po modyfikacji z dn. 28.08.2019r
Modyfikacja ogłoszenia oraz SIWZ z dn. 6.09.2019r.
Ogłoszenie po modyfikacji z dn. 6.09.2019r.
SIWZ po modyfikacji z dn. 6.09.2019r.
Załączniki edytowalne po modyfikacji z dn. 6.09.2019r.
Odpowiedzi na pytania z dn. 12.09.2019r.
Odpowiedź na pytanie z dn. 18.09.2019r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacje z otwarcia ofert po modyfikacji w zakresie ilości sztuk
Wynik postępowania przetargowego