„Dostawa paliw silnikowych” – DZ/80/2019

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki edytowalne
Ogłoszenie po modyfikacji z dnia 26.07.2019 r.
Modyfikacja treści SIWZ
Ogłoszenie po modyfikacji z dn. 02.08.2019 r.
Modyfikacja SiWZ z dn. 02.08.2019 r.
SIWZ po modyfikacji z dn. 02.08.2019 r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 02.08.2019 r.
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 06.08.2019 r.
Wzór umowy po modyfikacji z dn. 06.08.2019 r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 06.08.2019 r.
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 07.08.2019 r.
Wzór umowy po modyfikacji z dn. 07.08.2019 r.
Informacje z otwarcia ofert
Wynik postępowania