„Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej należącej do Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. przy ul. Wolanowskiej stanowiącej działkę nr ewid. 5/28 (ark. 181, obr 0200)-V przetarg”

„Sprzedaż pojazdu marki Peugeot i koparko-ładowarki Komatsu”

Sprzedaż pojazdów marki Fiat i Peugeot

„Sprzedaż pojazdów marki Lublin, Fiat i Peugeot”