„Rozbudowa i aktualizacja aplikacji eKartAnalyst – mapy cyfrowe GIS” – ZP/60/FA/2019

„Dostawa przyczepy towarowej” – ZP/59/TM/2019

„Wykonanie badań laboratoryjnych gruntów pod stosowanie osadów ściekowych” – ZP/57/TO/2019

„Dostawa sprzętu elektroizolacyjnego” – ZP/58/FG/2019

„Dostawa materiałów informatycznych w tym oryginalnych tuszy oraz pamięci masowych” – ZP/56/FA/2019

„Dostawa konserw mięsnych” – ZP/54/DP/2019

„Dostawa cementu” – ZP/53/FT/2019

„Konserwacja generatorów i urządzeń pomiarowych zainstalowanych na obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu wraz z zapewnieniem zestawów naprawczych” – ZP/51/DU/2019

„Dostawa wyrobów hutniczych” – ZP/52/FT/2019

„Dostawa materiałów informatycznych w tym oryginalnych tuszy oraz pamięci masowych” – ZP/49/FA/2019

„Wykonanie pomiarów parametrów sieci energetycznej na obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia analizy pomiaru i doboru kompensacji mocy biernej” – ZP/48/FG/2019

„Czynności serwisowe i naprawy awaryjne agregatów prądotwórczych” – ZP/42/DU/2019

„Dostawa węży ciśnieniowych” – ZP/47/FT/2019

„Dostawa plomb zatrzaskowych do wodomierzy”- ZP/46/FT/2019

„Dostawa kalendarzy” – ZP/45/TK/2019

„Dzierżawa, montaż i serwis dystrybutorów filtrujących wodę WATERLOGIC WL2 w szkołach. Sprzedaż i dostawa kubków jednorazowych plastikowych”. – ZP/44/TK/2019

„Dostawa myjki wysokociśnieniowej przemysłowej na gorącą wodę” – ZP/43/TM/2019

„Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego” – ZP/41/TL/2019

„Dostawa bramek zraszających” – ZP/40/FT/2019

„Zakup, dostawa i montaż 50 szt. regałów stacjonarnych do pomieszczenia archiwum znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu.” – ZP/37/FA/2019

„Zakup i dostawa saturatora wózkowego służącego do dystrybucji i promocji wody wodociągowej” – ZP/35/FA/2019

„Czynności serwisowe i naprawy awaryjne urządzeń sprężarkowych zainstalowanych na stacjach uzdatniania wody” – ZP/33/DU/2019

„Dostawa 60 szt. przegród do komorowej prasy filtracyjnej K 155” – ZP/34/TO/2019

„Koszenie trawy z wywozem, na Ujęciach Wody i studniach głębinowych w Rejonie Malczew oraz Rejonie Sławno” – ZP/32/TU/2019

„Przegląd i konserwacja sprzętu PPOŻ” – ZP/31/TB/2019

„Dostawa kompresora Atlas Copco BX5 wraz z montażem” – ZP/30/DS/2019

„Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – ZP/29/TO/2019

„Zakup i dostawa saturatora wózkowego służącego do dystrybucji i promocji wody wodociągowej” – ZP/28/FA/2019

„Dostawa inkubatora z chłodzeniem” – ZP/26/TL/2019

„Dostawa elektrod i drutów spawalniczych” – ZP/22/TM/2019

„Dostawa i montaż bramy rolowanej” – ZP/21/TM/2019

„Dostawa kartonów archiwizacyjnych” – ZP/20/DZ/2019

„Czynności serwisowe i naprawy awaryjne urządzeń sprężarkowych zainstalowanych na stacjach uzdatniania wody” – ZP/19/DU/2019

„Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Wodociągów Miejskich w Radomiu sp. z o.o.” – ZP/18/DP/2019

„Dostawa traktora ogrodowego z kosiarką” – ZP/17/TO/2019

„Wykonanie likwidacji otworów wiertniczych – studni nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych „Firlej” w Radomiu, ul. Błędowska 18A wraz z obudową studzienną” – ZP/15/DU/2019

„Dostawa artykułów biurowych” – ZP/16/FT/2019

„Dwukrotna dostawa wraz z wymianą węgla aktywnego oraz zagospodarowanie zużytego w filtrach usuwania siloksanów firmy SIGATECH Typ-SLX-M. ” – ZP/14/TGG/2019

„Dostawa kartonów archiwizacyjnych” – ZP/13/DZ/2019

„Czynności serwisowe i naprawy awaryjne urządzeń sprężarkowych zainstalowanych na stacjach uzdatniania wody” – ZP/12/DU/2019

„Dostawa przenośnego fotometru” – ZP/11/TL/2019

„Dostawa papieru do druku” – ZP/10/FT/2019

„Dostawa krzeseł konferencyjnych” – ZP/7/DP/2019

„Dostawa dzbanków szklanych z nadrukiem reklamowym” – ZP/8/TK/2019

„Czynności serwisowe i naprawy awaryjne urządzeń sprężarkowych na stacjach uzdatniania wody” – ZP/6/DU/2019

„Dostawa piasku” – ZP/05/FT/2019

„Dostawa tuszy, tonerów oraz wkładek światłowodowych” – ZP/4/FA/2019

„Odnowienie subskrypcji na AutoCAD Map 3D” – ZP/3/FA/2019

„Dostawa środka czyszcząco-odtłuszczającego Solwer (lub produktu równoważnego)” – ZP/2/TM/2019

„Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych” – ZP/1/TD/D/2019