„Wykonanie pomiarów parametrów sieci energetycznej na obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia analizy pomiaru i doboru kompensacji mocy biernej” – ZP/48/FG/2019

Ogłoszenie
Wynik postępowania przetargowego