Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – ZP/32/WGD/2021

„Przedłużenie licencji systemu poczty elektronicznej i pracy grupowej Kerio Connect” – ZP/34/WA/2021

„Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej na obiektach budowlanych Stacji Uzdatniania Wody na terenie Radomia i miejscowości Lesiów”- ZP/31/DWU/2021

Odbiór, załadunek, transport jak również zbieranie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wytwarzanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. – ZP/19/WGP/2021

Wykonanie badań laboratoryjnych gruntów pod stosowanie osadów ściekowych – ZP/29/WO/2021

,,Dostawa węży ciśnieniowych – 2 szt.” – ZP/30/WT/2021

,,Dostawa prasy i czasopism na lata 2022-2023 do siedziby Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom” – ZP/28/DP/2021

,, Konserwacja generatorów i urządzeń pomiarowych CIO2 zainstalowanych na niżej wymienionych stacjach uzdatniania wody wraz z zapewnieniem zestawów naprawczych SUW – 25 czerwca”, ,, Sławno”, ,,Obozisko” oraz konserwacja urządzeń pomiarowych CIO2 na stacjach monitoringu: Natolińska i Sławno.” – ZP/24/DWU/2021

Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – nr sprawy: ZP/27/DP/2021

Czynności serwisowe i naprawy awaryjne agregatów prądotwórczych wymienionych w zalączniku do zamówienia zainstalowanych na niżej wymienionych stacjach uzdatniania wody:,,Centrum – 25 czerwca”, ,,Malczew”, ,, Sławno”, ,,Obozisko”, ,,Potkanów”, ,,Halinów”,,,Lesiów”, ,,Białostocka”-ZP/23/DWU/2021

Dostawa kalendarzy na rok 2022 – ZP/25/WJ/2021

Dostawa przegród do komorowej prasy filtracyjnej K 155 – ZP/26/WO/2021

„Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dn. 20.05.2016r. o efektywności energetycznej oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i normą PN-EN 16247” – ZP/20/WIG/2021

„Dostawa i montaż zastawki kanałowej” – ZP/21/WO/2021

„Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – ZP/18/WO/2021

„Dostawa papieru do druku” – ZP/17/WT/2021

„Okresowe badanie sprzętu ochronnego Bezpieczeństwa Życia i Ochrony Zdrowia” – ZP/16/WIG/2021

„Dostawa artykułów biurowych” – ZP/13/WT/2021

„Świadczenie usług sprzętowo-transportowych (wywrotka, koparka, spychacz) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – ZP/15/WO/2021

„Świadczenie usługi alpinistycznego mycia okien na wysokości w budynkach Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – ZP/14/DP/2021

„Okresowe badanie sprzętu ochronnego Bezpieczeństwa Życia i Ochrony Zdrowia” – ZP/11/WIG/2021

„Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – ZP/12/DP/2021

„Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Wodociągów Miejskich w Radomiu sp. z o.o.” nr sprawy – ZP/10/WI/2021

„Dostawa piachu” – ZP/9/WT/2021

„Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych” – ZP/8/WGD/2021

„Koszenie trawy wraz z wywozem na terenie wybranych obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.” – ZP/7/DWU/2021

„Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów układu SZR zainstalowanego w rozdzielnicy głównej RGnN Ujęcia Wody „Lesiów” – ZP/3/WIG/2021

„Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu”- ZP/6/DWF/2021

„Świadczenie usługi rozkładu i wzorcowania temperatury” – ZP/5/WL/2021

„Dostawa płyt poliuretanowych” – ZP/4/WOM/2021

„Dostawa spektrofotometru z wzorcowaniem” – ZP/2/WLW/2021

„Dostawa 4 szt. laptopów Dell XPS 15 7590” – nr sprawy: ZP/01/WA/2021