Sprzedaż prawa własności działek należących do Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. gmina Jedlińsk o nr ewid.: 184/4 Obręb 0027 Piaseczno, 184/7 Obręb 0027 Piaseczno, 134/1 Obręb 0020 Lisów, 343/4 Obręb 0020 Lisów, 385/1 Obręb 0038 Zawady Nowe, 401/1 Obręb 0038 Zawady Nowe, 371/1 Obręb 0011 Jedlińsk.

Sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, należących do Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. o nr ewid. 271/2 i 282/4 (ark. 3, obr. 0035 Wielogóra) położonych przy ul. Władysława Orkana w miejscowości Wielogóra, gmina Jedlińsk -III przetarg – 2/2023

„Sprzedaż wózka widłowego Balcancar”

Sprzedaż działek o nr ewid. 5/1, 5/2, 5/7, 5/8, 5/25, 5/29, 5/30, 5/32 (ark. 214, obr. 0290) i dz. nr 95/6, 103/1, 104/1 (ark. 203, obr. 0250) położonych w Radomiu – 1/2023