„Dostawa artykułów biurowych” – ZP/9/FT/2020

„Dostawa papieru do druku” – ZP/8/FT/2020

„Dostawa gadżetów reklamowych” – ZP/7/TK/2020

„Dostawa piachu” – ZP/06/FT/2020

„Dostawa węży ciśnieniowych” – ZP/5/FT/2020

„Przedłużenie rocznej licencji subskrypcji dla zapory sieciowej nowej generacji NSA 2650” – ZP/4/FA/2020

„Dostawa myjki ciśnieniowej” – ZP/3/TM/2020

„Odnowienie subskrypcji na AutoCAD Map 3D” – ZP/2/FA/2020

„Wykonanie przeglądu i konserwacji rozdzielni typu SN 15kV w budynku GPZ na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – ZP/1/TO/2020