„Dostawa, montaż oraz uruchomienie chłodziarki laboratoryjnej z wzorcowaniem” – ZP/2/WLW/2022

Dostawa węży ciśnieniowych – ZP/3/WT/2022

„Dostawa opon do samochodu ciężarowego” – ZP/1/WT/2022