„Wykonanie robót drogowych i instalacyjnych będących następstwem awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Radomia i gmin ościennych” – DZ/142/2018

„Dostawa rękawic ochronnych jednorazowych” – DZ/141/2018

„Odbiór, transport jak również zbieranie lub odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wytwarzanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.” – DZ/139/2018

„Dostawa części do mieszadła LJM typ RVPG S100: Przekładnia – 5szt. Pokrywa czołowa przekładni – 5szt.” – DZ/137/2018

„Dostawa siarczanu żelazowego oraz chlorku żelazowego” – DZ/135/2018