Wodociągi także prowadziły inwestycje związane z nowym lotniskiem.

Spółka Wodociągi Miejskie wybudowała kolektor deszczowy z PEHD o średnicy 1000 mm w ul. Porannej, na odcinku od cieku (istniejącego rowu otwartego) do ulicy Lubelskiej o długości ok. 539,0 m. Celem budowy był odbiór wód opadowych z terenu lotniska oraz z wpustów ulicznych z przebudowywanej ul. Lubelskiej.

Roboty budowlane dotyczące budowy kolektora deszczowego prowadzone były w okresie od czerwca 2021 r. do sierpnia 2021 r. Roboty zostały odebrane we wrześniu 2021 r. 

Prace zostały wykonane przez firmę Inżynieria Rzeszów S.A. na zlecenie Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu.