Prace na finiszu ul. Słowackiego.

W związku z prowadzoną inwestycją Wodociągów Miejskich na ul. Słowackiego informujemy, że wykonawca przystępuje do ostatniego etapu prac. W dniach 27-28.04 będzie układana pierwsza masa wyrównawcza nawierzchni asfaltowej, 29.04 planowana jest warstwa ścieralna ciągu głównego, natomiast od 04.05 nastąpi układanie masy w boczne ulice wloty-wyloty.

Po wykonaniu nawierzchni ścieralnej ciągu głównego prowadzone będą roboty porządkowe, zieleńce.
Po odczekaniu 14 dni po wykonaniu warstwy ścieralnej prowadzone będą prace przy wykonaniu oznakowania poziomego.

Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to miesiąc maj, czyli miesiąc wcześniej przed planowanym terminem.