Projekt LIFE Radom-podsumowanie.

Konferencja kończąca projekt LIFE14 CCA/PL/000101 zespołu LIFERADOMKLIMA-PL podsumowująca realizację projektu wdrożeniowego pt.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” (LIFE14 CCA/PL/000101).

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie projektu www.life.radom.pl

Nagranie konferencji kończącej projekt LIFERADOMKLIMA-PL
https://www.life.radom.pl/pl/nagranie-konferencji-konczacej-projekt-liferadomklima-pl