Woda w naszych kranach jest zdrowsza niż niejedna w butelce.

Zawartość składników mineralnych wody w naszych kranach jest często lepsza niż w butelkowanych wodach źródlanych. W Radomiu wodę z kranu możemy pić nie tylko dlatego, że to w pełni bezpieczne, ale dlatego, że radomska woda z Wodociągów Miejskich jest po prostu smaczna i zdrowa.

Na dobrą jakość wody w naszym mieście wpływa kilka czynników. Jednym z nich są studnie głębinowe, z których jest wydobywana, kolejnym – proces jej oczyszczania, który dzięki inwestycjom Wodociągów Miejskich jest nowoczesny i bardzo skuteczny. A ilości środka używanego do dezynfekcji wody (głównie w postaci dwutlenku chloru) dodawane do wody są minimalne. Do tego dochodzi jeszcze proces dystrybucji. Dzięki modernizacji i rozbudowie w sumie kilkudziesięciu kilometrów sieci w ostatnich latach dobra jakość wody może być zachowana na drodze od ujęć do naszych kranów.

Woda z ujęć głębinowych

Woda w Radomiu czerpana jest z siedmiu ujęć. Sześć z nich znajduje się na terenie Radomia. Są to ujęcia: Malczew, 25 Czerwca, Białostocka, Obozisko, Potkanów i Sławno, ostatnie jest w Lesiowie na terenie gminy Jastrzębia. Woda jest wydobywana ze studni głębinowych, z podłoża wapienno-kredowego.

Proces wydobycia i uzdatniania wody można dobrze przedstawić na przykładzie ujęcia 25 Czerwca, do którego należy pięć studni o głębokości od 130 do 153 m. Ze studni głębinowych woda trafia do zbiornika wody surowej, gdzie jest mieszana i wstępnie napowietrzana, co ułatwia późniejsze wytrącanie z niej żelaza i manganu. Proces odżelaziania odbywa się w ośmiu filtrach I stopnia znajdujących się w nowo wybudowanym budynku obok zabytkowej stacji pomp. W zamkniętych dużych zbiornikach znajdują się mineralne złoża filtracyjne, które oczyszczają wodę ze związków żelaza oraz polepszają jej właściwości chemiczne i kolorystyczne. Po tym procesie woda kierowana jest na II stopień uzdatniania (do wspomnianego zabytkowego budynku) w celu pozbycia się związków manganu. Odbywa się to również na złożach filtracyjnych, ale o innym składzie (tzw. złożach katalitycznych).

Laboratorium bada wodę

Kluczem do zapewnienia mieszkańcom wody dobrej jakości jest laboratorium, którego pracownicy badają uzdatnioną już wodę. Nasze laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. To znaczy, że możemy wykonywać badania na potrzeby własne oraz na potrzeby mieszkańców, firm – podkreśla Izabela Dasiewicz-Szparaga, główny specjalista ds. Laboratorium Wodociągów Miejskich.

Próbki wody do badania pobierane są z każdego ujęcia raz w tygodniu. Pracownicy laboratorium regularnie prowadzą też badania wody z dystrybutorów do zainstalowanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu. Dystrybutory takie stoją np. w szkołach, są podłączone do sieci wodociągowej a uczniowie mają nieograniczony i bezpłatny dostęp do wody. – Badamy wodę taką, jaka płynie do mieszkańców, po wszelkich procesach uzdatniania – tłumaczy Izabela Dasiewicz-Szparaga. – Jeśli chodzi o badania fizykochemiczne sprawdzamy przede wszystkim zawartość manganu, żelaza, twardość wody. Wyniki badań wszystkich parametrów naszej wody mieszkańcy mogą znaleźć na naszej stronie internetowej www.woda.radom.pl, w zakładce „jakość wody” publikujemy wyniki badań – mówi.

Woda średnio twarda

Parametry wody różnią się nieco w zależności od ujęcia. W sześciu na siedem ujęć mamy wodę średnio twardą, a w jednym – twardą. Twardość ogólna wody jest sumą wapnia i magnezu. Im jest jego więcej, tym woda twardsza. Jeśli twardość ogólna nie przekracza 100 mg/l, woda jest bardzo miękka. Kiedy wynosi od 100 do 200 mg na litr, mamy do czynienia z wodą miękką a gdy jest go od 200 do 350 mg/l – z wodą średnio twardą. Twardość ogólna od 350 do 550 mg/l oznacza wodę twardą a powyżej 550 mg/l – bardzo twardą.

Według badań Laboratorium badawczego, najmniejszą twardość ma woda na ujęciu Malczew – 223 mg/l. 261 mg/l ma woda z ujęcia Lesiów, 295 – z ujęcia przy ul. Białostockiej, 306 – z ujęcia Sławno przy ul. Wapiennej, 328 – z Potkanowa, 335 – z 25 Czerwca i 357 – z Oboziska i woda z tego ujęcia jako jedyna klasyfikowana jest jako woda twarda. Dopuszczalna twardość ogólna wody zawiera się między 60-500 mg/l na CaCO3.Więc wszystkie wody z ujęć spełniają wymagania Ministerstwa Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

– Twardość wody raczej nie wpływa na jej smak, ale może wpływać na nasze krany. To znaczy, że może się na niej osadzać kamień. Im mniejsza twardość, tym kamienia będzie mniej. Ale na smak i fakt, że woda jest zdrowa, nie ma to wpływu – podkreśla Główny Specjalista Laboratorium. Tym bardziej że wszystkie parametry wody mamy odpowiednie, jeśli chodzi o twardość, jesteśmy w środku skali, znacznie poniżej normy jest zawartość żelaza i manganu – wylicza Izabela Dasiewicz-Szparaga.

Bez bakterii

W wodzie z Radomia nie czujemy chloru, dlatego, że Wodociągi Miejskie używają do dezynfekcji dwutlenku chloru.

Poza badaniami fizykochemicznymi pracownicy Laboratorium Wodociągów Miejskich wykonują też badania mikrobiologiczne.

– Sprawdzamy, czy woda nie zawiera żadnych niebezpiecznych bakterii – mówi Jakub Błazik, mikrobiolog z Wodociągów Miejskich.

Jednym z badań mikrobiologicznych jest sprawdzenie czy woda nie zawiera bakterii z grupy Coli i Escherichia coli.

Wodociągi Miejskie modernizują i rozbudowują swoją sieć, ale czy jeśli ktoś, na przykład w swoim bloku, ma jeszcze stare, dawno niewymieniane rury, to czy to może mieć wpływ na jakość wody w kranie? – Jeśli chodzi o parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne to nie ma to wpływu, woda ma taki sam skład na wyjściu jak i u mieszkańców w kranach – tłumaczy Jakub Błazik.

Woda z minerałami

Woda z kranu, którą pijemy coraz częściej, zawiera tak dużo składników mineralnych, że jest na pewno smaczna i bezpieczna – podkreśla Izabela Dasiewicz-Szparaga.

Nie w każdym mieście mają szczęście, że woda jest tak bogata w minerały. – To zależy od złóż, niektóre miasta w ogóle nie mają wód głębinowych – mówi główny specjalista. Pracownicy Wodociągów zapewniają, że kupowanie niegazowanej wody w sklepach nie ma sensu. – Nasza woda ma parametry wody źródlanej – podkreśla Izabela Dasiewicz-Szparaga.

– Jeśli spojrzymy w przepisy, to woda dostarczana mieszkańcom, musi spełniać równie rygorystyczne normy jak woda butelkowana – dodaje Jakub Błazik.

Wodę z kranu pijemy, ale popularność zdobywają też filtry do wody w postaci dzbanków z wymiennymi wkładami. Ale pracownicy Wodociągów Miejskich nie są przekonani do tego, że takich filtrów warto używać. – One rzeczywiście zmiękczają wodę, osad w czajniku będzie mniejszy. Ale z drugiej strony, te filtry zatrzymują większość składników mineralnych. Można powiedzieć, że woda z takiego filtra, to woda jałowa – wyjaśnia Jakub Błazik.