„Dostawa papieru do druku” – ZP/10/FT/2019

„Przedłużenie licencji subskrypcji dla zapory sieciowej nowej generacji NSA 2650 dla Wodociągów Miejskich w Radomiu” – ZP/9/FA/2019

„Dostawa krzeseł konferencyjnych” – ZP/7/DP/2019

„Dostawa dzbanków szklanych z nadrukiem reklamowym” – ZP/8/TK/2019

„Czynności serwisowe i naprawy awaryjne urządzeń sprężarkowych na stacjach uzdatniania wody” – ZP/6/DU/2019

„Dostawa piasku” – ZP/05/FT/2019

„Dostawa tuszy, tonerów oraz wkładek światłowodowych” – ZP/4/FA/2019

„Odnowienie subskrypcji na AutoCAD Map 3D” – ZP/3/FA/2019

„Dostawa środka czyszcząco-odtłuszczającego Solwer (lub produktu równoważnego)” – ZP/2/TM/2019

„Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych” – ZP/1/TD/D/2019