Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski w Radomiu Etap I i II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 693 408,78