Wodociągi Liderem Regionu

W piątek 27 września odbyła się gala finałowa Liderów Regionu 2019 w Radomiu. Wodociągi Miejskie w Radomiu zostały nagrodzone w kategorii Inwestycji. Kapituła nagrody nie miała wątpliwości, że prowadzone już od ponad 10 lat przedsięwzięcia, w szczególności dotyczące III etapu modernizacji i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego w Radomiu, zasługują na szczególną nagrodę. 
   Uroczysty finał zorganizowany przez Echo Dnia miał miejsce w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. W Imieniu Spółki Nagrodę w postaci statuetki odebrali Wiceprezesi Zarządu Paweł Olszewski oraz Jakub Kolecki

„Całkowity koszt projektu finalnie wynosi 363 256 723 zł, a poziom dotacji pozyskanej przez Wodociągi Miejskie na realizację tego projektu to kwota 188 266 557,37 zł przeznaczona na ten cel ze środków Funduszu Spójności” – powiedział Wiceprezes Paweł Olszewski. 

     Przypomnijmy, że zakres projektu obejmuje budowę oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z rozdziałem sieci ogólnospławnej, modernizację wybranych stacji uzdatniania wody, a także kolejny etap prac na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu.

   Tereny, które do tej pory nie posiadały dostępu do sieci miejskiej zyskają nowe uzbrojenie dające dalszy impuls do ich rozwoju jednocześnie w znaczący sposób ułatwiając życie zamieszkujących je osób. Modernizacja stacji uzdatniania wody skutecznie poprawi i tak już wysoką jakość wody spożywanej przez Radomian. Dodatkowym plusem projektu jest także rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową co w istotny sposób poprawi stan ścieków dopływających na radomską oczyszczalnię.