Większy komfort życia radomian i oszczędności. Gwarantuje to inwestycja za 50 mln złotych.

Nowo otwarta biogazownia, która jest częścią ponad 240 mln projektu Wodociągów Miejskich w Radomiu, ma obniżyć koszty eksploatacyjne miejskiej spółki oraz zapewnić bardziej ekologiczne przetwarzanie odpadów pochodzących ze ścieków generowanych przez radomian. Budowa samego systemu gospodarki osadowej i biogazowni przy oczyszczalni ścieków wyniosła ok. 50 mln złotych.

Inwestycja, której uroczyste otwarcie odbyło się w środę, to część gigantycznego projektu Wodociągów Miejskich w Radomiu, którego wartość wynosi ponad 240 mln złotych. Polega on m.in. na modernizacji sieci gospodarki wodno-ściekowej w mieście (łączy się on także z wymianą nawierzchni dróg po zakończeniu prac w danym rejonie) oraz na uruchomieniu biogazowni na terenie miejskiej spółki przy ul. Energetyków w Radomiu.

Budowa systemu nowoczesnej gospodarki osadowej była możliwa nie tylko dzięki unijnemu budżetowi, ale także finansowemu wsparciu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W ramach tej fazy obszernego projektu rozłożonego na lata zostały wybudowane dwie zamknięte komory fermentacyjne, w których w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, czyli np. pochodzących ze ścieków resztek jedzenia, produkowany jest biogaz. Ten, magazynowany jest w specjalnym zbiorniku w kształcie kuli, a następnie wykorzystywany do produkcji energii na potrzeby własne oczyszczalni ścieków Wodociągów Miejskich w Radomiu.

Realizacja inwestycji przełoży się nie tylko na budżet miejskiej spółki, ale także będzie miała wpływ na ochronę środowiska. – Wyprodukowana na własne potrzeby energia zminimalizuje potrzebę jej zakupu z zewnątrz. Odzyskiwane ciepło w tym procesie posłuży do osuszania osadu, który po fermentacji jest dużo bardziej bezpieczny w użyciu, a to ma wpływ na ochronę środowiska – wyjaśnia Leszek Trzeciak, prezes zarządu Wodociągów Miejskich. Jak mówi Paweł Grynberg z firmy IDS–BUD (główny wykonawca inwestycji), głównym celem było stworzenie systemu, który pozwoliłby wygenerować jak największą ilość biogazu, z którego można wytworzyć docelowo energię cieplną czy elektryczną.

Uruchomiona biogazownia i system gospodarki osadowej to nie tylko nowoczesna inwestycja spełniająca normy Unii Europejskiej, ale także projekt, który z oszczędnościami ma iść w parze z komfortem życia radomian. – Odpady, które generujemy na terenie miasta, powinny być w jak najlepszy i należyty sposób odnawialne i jeśli jest taka możliwość, to aby nadawać im wtórny obieg. A jeśli jej nie ma, to powinny być oddawane czy składowane w bezpieczny sposób. Ta inwestycja spina wszystkie działania Wodociągów Miejskich, od zaopatrzenia w wodę, po sprawny i bezpieczny sposób na przetwarzanie odpadów – wyjaśnia Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia, który ma nadzieję, że taka praktyka będzie kontynuowana przez miejską spółkę.

Wodociągi Miejskie mają w planach realizację kolejnych inwestycji, jak choćby budowę instalacji odzysku fosforu z osadów ściekowych czy kontynuację modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w obszarze Radomia. Ma się to odbywać m.in. z wykorzystaniem środków finansowych UE w perspektywie 2014-2020.

Źródło:http://radom24.pl/artykul/czytaj/25635