WCZUJ SIĘ W WAKACYJNY KLIMAT

Brak kąpieliska na Borkach nie oznacza, że z mapy naszego miasta zniknęło popularne miejsce letniej rekreacji. Począwszy od 23 czerwca we wszystkie soboty i niedziele wakacji wokół zalewu będą odbywały się zajęcia zabawowe i ogólnorozwojowe dla dzieci oraz dorosłych, a także konkursy, turnieje piłki plażowej i tenisa. Będzie też możliwość uzyskania informacji, jak zmieni się radomski zalew wraz z otoczeniem po zakończeniu trwających tutaj inwestycji.

          Przy takich temperaturach, jakie funduje tegoroczny czerwiec, zalew na Borkach i tak nie nadawałby się do kąpieli. Jeszcze przed inauguracją sezonu letniego wypoczynku, który zaczyna się wraz z początkiem wakacji, służby sanitarno-epidemiologiczne wprowadziłyby zapewne  bezwzględny zakaz korzystania z wody w akwenie ze względu na pojawienie się kwitnących, niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia glonów. Tak było w poprzednich latach.

        Realizowany od 2015 r. przez Wodociągi Miejskie w Radomiu unijny projekt „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wody w przestrzeni miejskiej Radomia”, daje gwarancję, że po zakończeniu wszystkich prac i inwestycji dotychczasowe problemy znikną. Innowacyjność założonych rozwiązań polega na wykorzystaniu najnowszych osiągnięć naukowych, również w zakresie niedocenianych procesów naturalnych w przyrodzie. Wiadomo np., że odpowiednio dobrane rośliny, absorbując związki azotu i fosforu, powstrzymują wytwarzanie glonów, dzięki czemu można przywrócić życie biologiczne w akwenach. Jak już informowaliśmy, przystosowanie zalewu na Borkach dla celów rekreacyjnych to tylko jeden z kilku obszarów działania w ramach tego projektu, zwanego w skrócie „RadomKlima”.

        Już teraz, począwszy od 23 czerwca przez dwa miesiące wakacji, choć bez funkcji kąpieliskowej, otoczenie zalewu będzie atrakcyjnym miejscem rekreacji dla radomian. Główni organizatorzy: Urząd Miejski i Wodociągi Miejskie oraz partnerzy w każdy weekend lata zapraszają na „mnóstwo endorfin i spalanych kalorii”. Pod fachowym okiem licencjonowanych instruktorów prowadzone będą zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. „Wczuj się w wakacyjny klimat” – to nazwa tego cyklu, który ma szansę stać się hitem tegorocznego lata dla tych mieszkańców, którzy nie mają żadnych planów wyjazdowych. Wśród zaplanowanych form aktywności są m.in. fitness, zajęcia taneczne, turnieje piłki plażowej, tenisa, liczne konkursy dla dzieci. W przewie zaś będzie można dowiedzieć się więcej o projekcie „RadomKlima” i korzyściach, jakie z tego będzie miało nasze miasto w nie tak już odległej perspektywie. Będzie też można przekonać się, że radomska kranówka to najlepsza woda nie tylko na letnie upały.