SYSTEM POWIADAMIANIA O BIEŻĄCYCH AWARIACH I CZASOWYCH PRZERWACH W DOSTAWIE WODY.

Zgłoszenia awarii ulicznych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozlewisk na jezdniach przyjmowane są całą dobę pod numerem Pogotowia Wodociągowego i Kanalizacyjnego tel. 994