Przetargi

Platforma zakupowa Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.

 

REGULAMINY

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro z dnia 18 września 2017r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. z dnia 18 września 2017r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 

OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU

 

 Ogłoszenia 2018r

- Ogłoszenia o wartości powyżej 30 tys. Euro

- Ogłoszenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro

- Ogłoszenia o sprzedaży

- Dialog techniczny

 Ogłoszenia 2017r

- Ogłoszenia o wartości powyżej 30 tys. Euro

- Ogłoszenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro

- Ogłoszenia o sprzedaży

 Ogłoszenia 2016r

- Ogłoszenia o wartości powyżej 30 tys. Euro

- Ogłoszenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro

- Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenia 2015r

- Ogłoszenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro

- Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenia 2014r

- Ogłoszenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro

- Ogłoszenia o sprzedaży  

Ogłoszenia 2013r

- Ogłoszenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 tys. Euro

- Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenia 2012r

- Ogłoszenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 tys. Euro

- Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenia 2011r

- Ogłoszenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 tys. Euro

- Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenia 2010r

- Ogłoszenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 tys. Euro

- Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenia 2008/2009r

 

 

 

 

Radom

certyfikaty

jakosc wody

jakośc wody

laboratorium