Nie chcemy żyć na wyspie ciepła

Miasta muszą zatrzymywać wodę, by uniknąć podtopień, powodzi, ale też poprawiać mikroklimat i dbać o faunę i florę.
Dzięki unijnym pieniądzom z programu Life w Radomiu wybudowane zostaną nowy zbiornik i poldery zalewowe, poprawić ma się jakość wody w zalewie na Borkach, powstaną deszczowe ogrody.

ARTYKUŁ

Więcej na stronie: http://radom.wyborcza.pl/radom/7,143526,22160746,program-life-w-radomiu-nie-chcemy-zyc-na-wyspie-ciepla-wideo.html

RADOMKLIMA – JEDYNY POLSKI PROJEKT ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU W PROGRAMIE LIFE

Eksperymentalne łączenie sztuki inżynierskiej


Tereny zurbanizowane w dużych aglomeracjach, wypełnione gęstą zabudową, pozbawione zieleni i cieków wodnych, narażone są na występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Susze i powodzie zdarzają się w nich coraz częściej. Wystarczy ulewa, aby miejskie ulice zamieniły się w rozlewiska lub rwące potoki. Kompleksowe rozwiązania porządkujące gospodarkę wodną, zintegrowane z adaptacją przestrzeni miejskiej do zmian klimatu, mogą skutecznie zapobiec groźnym skutkom.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 18 kwietnia, dodatek Liderzy Innowacyjności, NR 52/Kwiecień 2017

Otwórz na całą stronę artykuł.

Pomysły na oczyszczalnię. "Kierunek Wod-Kan" nr 3/2016

Każda rozbudowa, modernizacja to efekt wyboru konkretnej technologii, drogi
rozwoju, odrzucenia jednych koncepcji i wdrożenia innych. Na jakie rozwiązania
decydowano się w trakcie wielu lat tworzenia oczyszczalni ścieków w Radomiu?

Zbigniew Głogowski
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

ARTYKUŁ

 

KU WIELKIEJ, CZYSTEJ WODZIE.. Z OBIEKTYWEM WOJCIECHA STANA

 

 

Wystawa otwarta w dniach 7 - 22 kwietnia 2016 r.

 

Wodę w Radomiu śmiało możesz pić prosto z kranu!

Zawartość mineralna wody w naszych kranach jest często lepsza niż w butelkowanych wodach źródlanych. Woda w Radomiu nigdy nie cieszyła się złą sławą, jak np. w Warszawie, a w ostatnich latach jej jakość jeszcze się poprawiła. Śmiało możemy pić ją prosto z kranu.

Radom

certyfikaty

jakosc wody

jakośc wody

laboratorium