Dobra woda prosto z kranu. Modernizacja za unijne miliony

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej to największy projekt w dziejach Radomia. Do tej pory Wodociągi Miejskie zrealizowały prace warte ponad 300 mln zł, a to jeszcze nie koniec.
Projekt „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia” to najdroższy realizowany do tej pory przez miasto lub spółkę miejską projekt. Aktualnie zrealizowano dwa etapy projektu, warte łącznie blisko 221 mln zł.

 

„Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia” jest projektem przygotowanym w 2002 roku. Wówczas wodociągi dostały z Unii Europejskiej ponad 124 mln zł dotacji, a wartość całej inwestycji była bliska 200 mln zł. W czasie realizacji tego projektu zmodernizowano prawie 23 km sieci kanalizacyjnej w centrum miasta, w tym na ulicach: Wałowej, Żeromskiego, Traugutta i Reja, oraz wybudowano 42 km nowej sieci w pięciu dzielnicach peryferyjnych.

Wykonano modernizację największego ujęcia wody dla Radomia „Sławno” wraz z podłączeniem trzech nowych studni głębinowych, a także wybudowano instalację odwadniania i suszenia osadów ściekowych w oczyszczalni.

W 2010 roku Wodociągi Miejskie podpisały umowę na kontynuację przebudowy sieci. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II etap”. W ramach projektu spółka zmodernizowała wybrane ujęcia i stację uzdatniania wody, zmodernizowano i rozbudowano 47 km sieci wodociągowej i 65 km kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowała też oczyszczalnię ścieków, w której zbudowano też stację do termicznej utylizacji osadów ściekowych. Więcej o radomskiej oczyszczalni napiszemy w następnym odcinku naszego cyklu za tydzień.

Kanalizacja sanitarna powstała lub została zmodernizowana w dzielnicach: Młynek Janiszewski, Pruszaków, Kierzków, Młodzianów, Firlej, Rajec oraz na ulicach: Warszawskiej, Mlecznej, Perzanowskiej, Beneta, Cygańskiej, Zagonowej, Lubelskiej, Chorzowskiej, Piotrkowskiej, 11 Listopada, Brzustowskiej, Lema, Szydłowieckiej, Struga, Limanowskiego. Dzięki przebudowie sieci i remontom stacji pomp i stacji uzdatniania wody możemy śmiało pić wodę prosto z kranu.

Woda w radomskich ujęciach wydobywana jest ze studni głębinowych. W najstarszej stacji przy ul. 25 Czerwca trafia do zbiorników, gdzie jest mieszana i napowietrzana. Dzięki temu z wody wytrąca się żelazo.

Żeby całkowicie pozbyć się żelaza z wody, trafia ona później do nowego budynku obok zabytkowej stacji pomp. W nim znajduje się sześć filtrów II stopnia, woda przepływa przez wszystkie z nich. Po oczyszczeniu z żelaza woda trafia do stacji uzdatniania. Tam jest chemicznie oczyszczana z bakterii. Tak oczyszczona woda płynie już do zabytkowego budynku. Tu jest jeszcze filtr I stopnia, który oczyszcza ją z manganu. Dopiero tak oczyszczona woda trafia do sieci wodociągowej.

Dzięki inwestycjom miejskiej spółki cały proces wydobycia, oczyszczania i przekazania wody do sieci jest w pełni zautomatyzowany.

Wodociągi Miejskie nie planują jednak zakończenia robót. W ub. roku pozyskały 6 mln zł na kolejne projekty budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu, że powstanie dokumentacja, jest bardzo duża szansa na pozyskanie dofinansowania na same roboty.

Projekty dotyczą inwestycji, które wodociągi zamierzają realizować w najbliższych latach. Najlepiej przy dofinansowaniu z unijnego budżetu na lata 2014-2020.

Dokumentacja już jest opracowywana. Dotyczy ona dalszych prac modernizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków, a także budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta. Powstaną projekty wykonawcze nowej sieci wodociągowej o łącznej długości prawie 32 km oraz projekty związane z modernizacją 18 km już istniejącej sieci. Przygotowywane dokumenty będą dotyczyły także budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej (łącznie ponad 131 km). Mają zostać zrobione projekty kilkudziesięciu ulic praktycznie w całym mieście, m.in. na: Glinicach, Dzierzkowie, Idalinie, Ustroniu, Prędocinku, Młodzianowie, a także na Gołębiowie, Nad Potokiem, osiedlu XV-lecia, Obozisku, Sadkowie, Długojowie, Janiszpolu, Michałowie i Koniówce, Nowej Woli Gołębiowskiej, Rajcu Poduchownym, Zamłyniu, Koziej Górze czy Halinowie. Projekty dotyczą także ulic w centrum, m.in.: Sienkiewicza, Narutowicza, Szklanej, Zbrowskiego.

Źródło:http://radom.wyborcza.pl/radom/1,86896,19713225,dobra-woda-prosto-z-kranu-modernizacja-za-unijne-miliony.html