„Wymiana dwóch transformatorów w budynku technicznym Ujęcia Wody „Sławno” – DZ/10/2019

„Ochrona fizyczna i techniczna obiektów Wodociągów Miejskich w Radomiu, konserwacja systemu sygnalizacji włamania, napadu i telewizji dozorowej” – DZ/12/2019

„Dostawa rolek do sita Ro2 2000/5 nr 287748-290311, 2008r” – DZ/11/2019

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych ulicach i rejonach miasta Radomia (I)” – DZ/9/2019

„Integracja Systemów firmy PT-I ZUBIX zainstalowanych w Wodociągach Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. w tym połączenie oraz uporządkowanie struktur istniejących baz danych” – DZ/6/2019

„Dostawa części do pomp SEEPEX” – DZ/8/2019

„Okresowa obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – pojazdy o dmc do 3,5 tony. ” – DZ/05/2019

„Dostawa polimerów wspomagających zagęszczanie i odwadnianie osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/04/2019

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla urządzeń firmy HACH zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu” – DZ/3/2019

„Dostawa siarczanu żelazowego oraz chlorku żelazowego” – DZ/02/2019

„Dostawa części do pomp śrubowych FLYGT C17BC11RMA/G412” – DZ/01/2019